szállítmányozás

szállítmányozás

Fuvar biztosítások

CMR Fuvarozói biztosítás

A biztosító szolgáltatása az alábbi károkra és költségekre terjed ki:

- rakománykárokra, melyeknek összege a fuvarozott küldemény minden bruttó kg-ja után maximum 8,33 SDR (Special Drawing Rights – speciális átváltási árfolyam, amelyet az USD-hoz viszonyítva állapítanak meg), ez azonos a CMR-egyezményt kiegészítő 1978. évi protokoll előírásaival,
- a kárenyhítés költségeire.

A Biztosítás többek között nem nyújt fedezetett

-az áru kezelése, felrakása, elhelyezése vagy lerakása következtében keletkeznek, ha azt a feladó vagy a címzett, illetve a feladó vagy a címzett nevében eljáró személyek végzik,
- az áru természetes tulajdonságai – kopás, természetes zsugorodás, megromlás, kiszáradás, oxidáció, korrózió, csorgás -, továbbá férgek és rágcsálók közrehatása, valamint az áru színét, szerkezetét vagy ízét befolyásoló kipárolgás, rendes apadás, mindenfajta váladék és hőmérséklet-különbség által részleges vagy teljes elveszés, illetve megsemmisülés következtében keletkeznek,
- a kiszolgáltatás késedelméből származnak,
- téves kiszolgáltatásból erednek,

Amennyiben pontosan szeretné tudni, hogy küldeményére a fuvarozó mekkora összegű és fedezetű biztosítással rendelkezik, kérjük a szállítás előtt vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal.

szállítámány biztosítás

Árubiztosítás

Az árubiztosítás kiterjed minden, nem a biztosított által okozott, külső okból bekövetkező kárra, mint például az áru részleges vagy teljes elvesztése, az áru sérülése vagy megrongálódása, illetve az áru megsemmisülése. Az árubiztosítás fedezetet nyújt továbbá a szállítóeszközt ért balesetre, a légi járművek lezuhanására, az elemi károkra, tűzesetre, villámcsapásra, robbanásra, természeti katasztrófákra, földrengésre, árvízre, viharra, az áruk a ki-, be- vagy átrakodás során történő lezuhanására, terrorista eseményre, kalózkodásra, sztrájkra, valamint más, hasonló jellegű eseményekből eredő károkra. A biztosítás nem terjed ki a biztosított szándékos rosszhiszemű magatartása miatt keletkező, a feladó vagy a fogadó által okozott, valamint az áru nem megfelelő csomagolásából, illetve súly- és méretvesztéséből vagy általános elhasználódásából eredő károkra. Biztosítási ajánlatról kérjük érdeklődjön kollégánknál.

hajó baleset

Szállítmányozói felelősségbiztosítás

A Szállítmányozói felelősségbiztosítás azon balesetszerűen bekövetkező dologi károkra nyújt fedezetet, amelyeket a biztosított az általa üzleti szerződés alapján végzett szállítmányozói minőségében, szállítmányozási szerződésen/megbízáson alapuló felelőssége körében, ill. következtében okozott és amelyekért a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik. Cégünknél a felelősségbiztosítás összege 50.000 EURrepülő baleset